Postavljanje vanjskih roletni

Datum objave

16.10.2016 11:04

Koju vrstu roletni želite postaviti?

Nisam siguran/na,

Na koliko prozora želite postaviti roletne?

6 - 10

Od kojeg materijala želite da budu roletne?

Aluminijske roletne,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Vrsta objekta

Stan

Na koliko etaža je Vaš objekat?

Objekat na jednu etažu

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je