Postavljanje fasade

Datum objave

06.02.2017 13:00

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

Ostalo: 8 cm

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na tri etaže

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Ne, potrebno je da izvođač radova sve obezbijedi

Kada Vam treba odabrana usluga?

04-03-2017

Imate li dodati još neke informacije?

cijena