Postavljanje fasade

Datum objave

06.02.2017 18:12

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambena zgrada

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

Ostalo: 8

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na jednu etažu

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Ne, potrebno je da izvođač radova sve obezbijedi

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Ne