Čišćenje dimnjaka

Datum objave

06.02.2017 23:11

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Čišćenje dimnjaka sa sabiračem čađi za domaćinstva,

Kojeg promjera su cijevi/dimnjak?

Do 20 cm

Koliko dimnjaka/cijevi je potrebno očistiti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Osjeti se neprijatan miris iz dimnjaka, kao amonijak