Usluga pisanja

Datum objave

07.02.2017 13:27

Vrsta usluge koja Vam je potrebna

Pisanje stručnih radova,

Koliko stranica je potrebno napisati?

1 - 2 stranice

Za koji sektor je potrebna ova usluga?

Zdravstveni sektor,

Koliko često će Vam biti potrebna ova usluga?

Nisam siguran/na

Molimo opišite Vaš projekat detaljnije

Pisanje postera za kongres

Kada Vam treba odabrana usluga?

25-02-2017