Marketing na društvenim mrežama

Datum objave

16.10.2016 12:53

Na kojim kanalima se želite oglašavati?

Facebook, LinkedIn,

Šta želite postići oglašavanjem na društvenim mrežama?

Povećati angažiranost korisnika, Dobiti na vidljivosti (prepoznatljivosti brenda),

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je