Pisanje radova

Datum objave

07.02.2017 14:28

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Ostalo: magistarski rad,

Za koji fakultet je potreban rad?

Ekonomski fakultet,

Molimo upišite broj stranica rada

60

Molimo upišite temu rada

Gender inequalities on the labour market in Bosnia and Herzegovina

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

rad treba da bude na engleskom jeziku i da sadrzi statisticku obradu podataka iz ankete i svu ostalu metodologiju