Poliranje vozila

Datum objave

08.02.2017 05:30

Molimo upišite model i godište Vašeg vozila

Bmw 530 2005

Šta želite polirati?

Kompletno vozilo,

Koju vrstu poliranja želite?

Poliranje sa voskiranjem,

Kada Vam treba odabrana usluga?

18-05-2017