Prijevoz putnika

Datum objave

08.02.2017 13:16

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Ostalo: Izleti

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u oba pravca

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

Više od 5

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

1

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Autobus

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prevoz

Visoko

Molimo upišite lokaciju/e na koje Vam je potreban prevoz

Ljubuški

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

25-02-2017