Stolarski radovi

Datum objave

16.10.2016 18:29

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada

Na kojem predmetu je potreban rad?

Vrata,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi potreban materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Potrebno je farbanje, Potrebno je lakiranje,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

sobna vrata 3x-210x90x26,1x-210x90x15,1x-210x90x15