Skeniranje i digitaliziranje fotografija

Datum objave

08.02.2017 16:57

Šta je potrebno skenirati?

Dokumente,

Koliko fotografija / dokumenata je potrebno skenirati?

Više od 500

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Digitaliziranje (skeniranje) 20 knjiga sa prosječno 100 stranica. Dokumente treba skenirati za autora knjiga, Velik dio sadržaja čine mape i karte, stoga minimalno 600dpi. Rok izrade do decembra 2017 godine.