Popravak limenih krovova

Datum objave

08.02.2017 21:51

Koliki dio u m2 je potrebno popraviti?

10 - 20 m2

Vrsta usluge/oštećenja

Oštećenje od leda

Molimo opišite detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Popravak oluka i ugradnja novog. Sanacija dijela limenog krova koji je vjetar odšarafljenih, pregled i eventualne popravke na limenom krovu. Lokacija Breka , stambena zgrada.

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Rad na visini i dosta nepristupačnom mjestu.