Obrada poljoprivrednog zemljišta

Datum objave

08.02.2017 21:55

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Oranje,

Koja je veličina zemljišta za obradu?

Od 300 - 600 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je