Popravak slavina / česmi

Datum objave

09.02.2017 11:14

Koju tip slavine / česme je potrebno popraviti?

Slavina sa dvije ručke koje kontrolišu vruću i hladnu vodu

Koju vrstu slavine / česme je potrebno popraviti?

Zidna

Molimo opišite malo detaljnije kakva vrsta popravka Vam je potrebna

Voda kapće iz nje. Ili popraviti ili kupiti novu i zamijeniti ...

Koliko slavina/česmi je potrebno popraviti?

1

U kojoj prostoriji je potreban popravak?

Kuhinja

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da vodoinstalater sve obezbijedi

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Pod hitno da se to zamijeni. Neka dođe na adresu, vidi šta treba i zamijeni odnosno popravi