Marketing na društvenim mrežama

Datum objave

09.02.2017 19:46

Na kojim kanalima se želite oglašavati?

Facebook,

Šta želite postići oglašavanjem na društvenim mrežama?

Dobiti na vidljivosti (prepoznatljivosti brenda),

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je