Marketing na društvenim mrežama

Datum objave

09.02.2017 19:51

Na kojim kanalima se želite oglašavati?

Facebook, Twitter, LinkedIn, Blog, Youtube, Nisam siguran/na,

Šta želite postići oglašavanjem na društvenim mrežama?

Povećati angažiranost korisnika, Dobiti na vidljivosti (prepoznatljivosti brenda), Poboljšati rangiranost na pretraživaču,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno