Marketing na društvenim mrežama

Datum objave

09.02.2017 19:54

Na kojim kanalima se želite oglašavati?Vaša adresa / lokacija

Facebook,

Šta želite postići oglašavanjem na društvenim mrežama?

Povećati angažiranost korisnika,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je