Prevodilac engleskog jezika

Datum objave

09.02.2017 20:51

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Klasični prevod, Oblikovanje teksta, Korigovanje,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Obični tekst

U kojem formatu se dokument nalazi?

Microsoft Word

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno