Bušenje bunara

Datum objave

09.02.2017 20:58

Koja vrsta bunara Vam je potrebna?

Klasični bunar sa betonskim cijevima

Vrsta objekta

Stambeni objekat sa zemljom

Molimo upišite kojeg promjera želite da bude bunar

standardni

Koje dubine želite da bude bunar

10 m

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno