Asfaltiranje

Datum objave

10.02.2017 09:59

Koju površinu/e je potrebno asfaltirati?

Prilazni put, Površinu za parking,

Koliku površinu je potrebno asfaltirati?

100 - 200 m2

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje asfalta

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Dodatne usluge nisu potrebne,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je