Instalacija računarskih sistema

Datum objave

17.10.2016 13:30

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Instalacija operativnog sistema,

Za koju vrstu uređaja Vam je potrebna ova usluga?

PC računar,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je