Servis računara

Datum objave

10.02.2017 16:25

Za koju vrstu računara je potreban popravak?

Laptop,

Koja marka računara je u pitanju?

HP

Molimo upišite koji operativni sistem je na računaru

windows 7

Koja vrsta popravka / servisa je potrebna?

Sastavljanje konfiguracije,

Koliko računara je potrebno popraviti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

neradi displej/ekran