Časovi pjevanja

Datum objave

10.02.2017 20:19

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Koliko imate godina?

15 - 18 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 12 - 15 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno