Časovi pjevanja

Datum objave

10.02.2017 21:39

Imate li prethodnog iskustva?

Bez formalnog obrazovanja, sam/a sam učio/la pjevanje

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Koliko imate godina?

15 - 18 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Petak, Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 12 - 15 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li prethodnog iskustva?Imate li dodati još neke informacije?

Bez iskustva

Znate li čitati notni sistem?Vaša adresa / lokacija

Ne

Koliko imate godina?

15 - 18 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Petak, Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 12 - 15 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana