Usluga masaže

Datum objave

11.02.2017 15:15

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Ostalo: ,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih 6 mjeseci

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno