Čuvanje djece

Datum objave

11.02.2017 17:31

Koliko djece je potrebno čuvati?

2

Starosna dob djeteta (djece)

1 - 2 godine,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Svaki radni dan (bez vikenda)

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: fleksibilno od 11h-19h,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ostalo: sitni kucanski poslovi tipa ves, sudje, peglanje, spremanje itd,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je