Časovi iz njemačkog jezika

Datum objave

11.02.2017 22:01

Za koji nivo obrazovanja su potrebne instrukcije?

Ostalo: Rad

Kojim danima su potrebne instrukcije?

Ponedjeljak,

U koje vrijeme su potrebne instrukcije?

Između 15 - 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u mom domu,

Kada Vam treba odabrana usluga?

13-02-2017

Starosna dobImate li dodati još neke informacije?

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja njemačkog jezika?Vaša adresa / lokacija

Nisam siguran/na, potrebno je testiranje

Kojim danima želite da imate instrukcije?

Ponedjeljak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Od 15 - 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u mom domu,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno