Malterisanje

Datum objave

17.10.2016 16:18

Koji dio je potrebno malterisati?

Unutrašnji zid/ovi, Plafon,

Na koju podlogu je potrebno nanijeti malter?

Beton, Ostalo: blokovi i siporeks,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Na koliku površinu je potrebno nanijeti malter?

75 - 100 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je