Bušenje bunara

Datum objave

12.02.2017 18:21

Koja vrsta bunara Vam je potrebna?

Arteški bunar sa PVC konstrukcijom

Vrsta objekta

Stambeni objekat sa zemljom

Molimo upišite kojeg promjera želite da bude bunar

140 mm

Koje dubine želite da bude bunar

Po preporuci izvođača radova

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana