Izrada parking stubova i rampi

Datum objave

12.02.2017 22:38

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada rampe, Izrada parking stubova, Ostalo: Izrada parking terminala,

Koliko rampi Vam je potrebno?

Ostalo: više komada

Koliko stubova Vam je potrebno?

Ostalo: više stubova

Molimo opišite malo detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Trebam opremu za kompletno upravljanje naplatom parkinga

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je