Postavljanje prozora

Datum objave

13.02.2017 12:02

Imate dodati još neke informacije?

Želio bih da izvođač radova dođe na lice mjesta i stavi na papir šta treba, i da mi dadne ponudu (cijenu),

Koju vrstu prozora je potrebno postaviti?

Krilni (otvara se ručkom), Po preporuci profesionalca (izvođača radova),

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal uključujući i prozore

Ne, potrebno je da izvođač radove sve obezbijedi,

Koje visine želite da budu novi prozori?

Ostalo,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Od kojeg materijala želite da novi okviri prozora budu izrađeni?

PVC, Aluminijum,

Koje širine želite da budu novi prozori?

Ostalo,

Koliko prozora ukupno želite zamijeniti / postaviti?

11 ,