Sanacija i obrada betonirane površine

Datum objave

13.02.2017 13:45

Koja lokacija radova je u pitanju?

Unutrašnji radovi,

Koja je približna kvadratura potrebnih radova?

Manje od 50 m2,

Imate dodati još neke informacije?

,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Štemanje betona,