Stolarski radovi

Datum objave

13.02.2017 17:01

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo:

Na kojem predmetu je potreban rad?

Namještaj, Police, Vrata, Prozori,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Potrebno je farbanje, Potrebno je lakiranje,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je