Čuvanje djece

Datum objave

13.02.2017 18:00

Koliko djece je potrebno čuvati?

4 ili više

Starosna dob djeteta (djece)

9 - 12 mjeseci, 1 - 2 godine, 2 - 3 godine, 3 - 4 godine, 4 - 5 godina,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Više puta sedmično

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Između 11 - 14 h,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U domu osobe koja čuva,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Pospremanje kuće / stana, Kuhanje, Peglanje,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno