Kurs informatike

Datum objave

13.02.2017 22:31

Šta želite da naučite na kursu?

Microsoft Excel,

Koliko često želite da pohađate kurs?

Preporučeno od instruktora

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

60 minuta

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Subota,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Između 9 - 12h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Cijena po kursu i koji certifikat dobijem