Skrivanje električnih kablova

Datum objave

14.02.2017 12:22

Od kojeg materijala je napravljen zid?

Beton,

Koju vrstu kablova je potrebno sakriti?

Kablovska / video, Telefon / internet,

U koliko prostorija je potrebno sakriti kablove?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana