Škola šivanja

Datum objave

14.02.2017 20:31

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Koliko imate godina?

26 - 44 godina

Koliko često želite pohađati časove?

Više puta sedmično

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

Duže od 90 minuta

Kojim danima želite pohađati časove?

Srijeda, Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h

Koliko dugo planirate pohađati časove?

Po preporuci instruktora

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je