Arhitektonske usluge

Datum objave

14.02.2017 20:57

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada idejnog rješenja,

Za koju vrstu objekta su Vam potrebne usluge arhitekte?

Ostalo: Vikendica

Koja je približna kvadratura Vašeg projekta?

70 - 90 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je