Instalacija krovnih konstrukcija

Datum objave

14.02.2017 21:21

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Ostalo: Vikendica

Koliko je približno velika površina za postavljanje krova?

50 - 100 m2

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti potreban materijal i dijelove

Od kojeg materijala je krov?

Crijep

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno mi je idejnom rješenje i izvođene radova za nadogradnju krova na već postojećoj vikendici