Obrada poljoprivrednog zemljišta

Datum objave

14.02.2017 21:46

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Oranje,

Koja je veličina zemljišta za obradu?

Od 600 - 1000 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana