Fizičko obezbjeđenje i zaštita

Datum objave

15.02.2017 00:21

Koja vrsta usluge vam je potrebna?

Dostupnost 24/7 , Usluge tjelohranitelja,

Koliko sati Vam je potrebna usluga obezbjeđenja ?

Više od 5 sati

Gdje Vam je potrebna usluga obezbjeđenja?

Privatno

Koliko često Vam je potrebna usluga obezbjeđenja?

Više puta

Da li je potrebno da osoblje nosi uniformu?

Da

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno