Postavljanje fasade

Datum objave

15.02.2017 10:48

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

Ostalo:

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na dvije etaže

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Ne, farbanje fasade nije potrebno

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Da, uz preporuku izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

potrebna ponuda za postavljanje stiropol fasade