Postavljanje fasade

Datum objave

15.02.2017 13:29

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

Ostalo: 10 cm

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na tri etaže

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Da, uz preporuku izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je