Popravak vodovodnih instalacija

Datum objave

15.02.2017 17:17

Koju vrstu problema imate?

Začepljen odvod, Voda sporo ide kroz odvod,

Uz koji uređaj/e je vezan kvar?

WC školjka,

Da li je određeni dio objekta poplavljen?

Ne

Na koji način je Vaš objekat priključen na vodovod i kanalizaciju?

Gradski vodovod

Vrsta objekta

Stan

Od kojeg materijala su cijevi?

Nisam siguran/na

Koje vrijeme Vam najviše odgovara za izvođenje radova?

Između 12 i 15 h

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Zacepljenje wc skoljke!