Krečenje

Datum objave

15.02.2017 18:25

Koja je približna kvadratura područja krečenja u m2?

40 - 60 m2

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Ostalo: Miks,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ne, potrebno je da moler obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

14-07-2017