Pisanje životopisa (CV-a)

Datum objave

15.02.2017 22:17

Zbog čega Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: prijave na oglas za posao

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Savjetovanje vezano za karijeru, Priprema za intervju,

U kojoj industriji planirate raditi?

Ostalo: računovodstvo i finasije

Na kojem jeziku je potrean CV/popratno pismo?

BHS,

Za koje tržište je potreban CV/popratno pismo?

Domaće

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Trenutno sam prijavljena na Biro-u