Škola fudbala

Datum objave

15.02.2017 22:54

U koje vrijeme želite pohađati školu?

Između 12 - 15 h,

Kojim danima želite pohađati školu?

Subota, Nedjelja,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koliko imate godina?

10 - 15 godina,