Škola slikanja

Datum objave

15.02.2017 23:01

U koje vrijeme želite pohađati školu slikanja?

Nakon 18 h,

Koju vrstu boje želite koristiti?

Po preporuci instruktora,

Na čemu želite da slikate?

Tradicionalno platno ili papir,

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

60 minuta,

Kojim danima želite pohađati školu slikanja?

Utorak, Subota,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koliko imate godina?

10 - 13 godina,

Koliko često želite da pohađate školu slikanja?

Više puta sedmično,

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva,