Malterisanje

Datum objave

15.02.2017 23:16

Koji dio je potrebno malterisati?

Unutrašnji zid/ovi,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Na koliku površinu je potrebno nanijeti malter?

20 - 50 m2,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća,

Na koju podlogu je potrebno nanijeti malter?

Gips,