Postavljanje ograde

Datum objave

16.02.2017 12:59

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: ogradjivanje pašnjaka betonskim stupcima i pletenom žicom

Od kojeg materijala je ograda?

Pletena žica,

Koja je visina ograde?

Ispod 2 m

Koja je dužina ograde?

Ostalo: Preko 1000 metara

Koliko kapija želite ugraditi?

2

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Ne, nisu potrebne,

Iz kojih razloga Vam je potrebna ograda?

Ostalo: pašnjak za ovce,

Vrsta objekta

Ostalo:

Posjedujete li ogradu?

Da, potrebno je samo postavljanje

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

ne